Geloof en bijgeloof

Geloof en bijgeloof

Eeuwenlang voeren mensen in Groningen een harde strijd om het bestaan. Ze leven met talloze onzekerheden: ziektes, natuurrampen, oorlogen, rovers, wrede meesters… Voor de ‘gewone’ man of vrouw is het leven geen feest. Velen vestigen dan ook hun hoop op een leven in het hiernamaals.  

Lees verder