Macht en onmacht

Macht en onmacht

Staatse troepen van Oranje, Spaanse troepen, Duitse, Franse, Schotse soldaten, zelfs Russische kozakken: Groningse burgers hebben in de loop der eeuwen heel wat oorlogsgeweld over zich heen gekregen, machteloos tegenover plunderende soldaten van welke nationaliteit dan ook.  

Lees verder