Gedichten

Wat was ’t ‘r mooi, wat was ‘t ‘r riek:
Gain loug, gain stad aan heur geliek.
Men troonde in ’t oardse parradies
En was mit zien groothaaid meroakel wies.

'Verdronken stad'  van Tjaard W.R. de Haan.
Ingesproken door Merel Weijer.

Uit: Tjaard W.R. de Haan, Smeulend vuur. Groninger volksverhalen,
Kruseman's uitgeversmaatschappij b.v., Den Haag 1974

(Muziek bij alle onderstaande gedichten Tristan Visser en David Marcel de Jong.)

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

'Zeewiefkes'  van Jan Boer,  ingesproken door Merel Weijer.

Uit: Jan Boer, Vonken van het Verleden, Bosch & Keuning N.V., Baarn 1938

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Mar tsjuster is ‘t - grûnleaze nacht om har ta:
Hoe siikje, hoe fine s’ elkoarren?
‘Wêr biste?’ ropt hy, en ‘wêr biste?’, ropt hja,
‘Hâld moed, o myn leafste, kom harren!’
Dat stipet him wol; mar it waar boazet oan,
En hol bromt de see: ‘foar de wille... ferstoarn.

Minja, een sprookje in dichtvorm van Pieter Jelles Troelstra.

Z
eemeermin Minja is verliefd op een man van het land. De liefde is wederzijds, maar toch onmogelijk.

In het fragment hieronder springt Minja's geliefde in zee.  Wanhopig probeert hij haar te vinden in de woeste golven.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Ingesproken door Goffe Jensma.
Gedicht ‘Minja, in Seemearke’, opgenomen in:
Pieter Jelles Troelstra. Samle fersen. Bosch & Keuning, Baarn 1981. 
Geraadpleegd via www.dbnl.org (KB, Nationale Bibliotheek).

Hy is wol fjouwer jellen lang
Mei gleone griene eagen.
Hy slûpt ferskûle nei jim ta
En skuort jim yn ‘e weagen.
Syn tosken binne tommen lang,
Op te kop stean reade hoarnen.
Syn neiels binne skerp as flym,
De sturt sit fol mei toarnen.

'De bûzehappert'.

Uit: Ype Poortinga, De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen.
Bosch & Keuning, Baarn, 1979.

Ingesproken door Goffe Jensma.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Oet grauwe grom van bollerende boaren,
dei vrij nog vreten aan ons vette laand,
klauwt hai omhoog mit roet op rug en hoaren,
haalf visch, haalf duvel, dreitaandsvörk ien haand.


'Waddenduvel'  van Jan Boer.
Ingesproken door Merel Weijer.

Uit: Jan Boer, Vonken van ’t Verleden. Bosch en Keuning N.V., Baarn 1938.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen