het verhaal

De Kraak begint met een 360°-beleving waarin we chronologisch de ontwikkeling van het waddengebied doorlopen.

Middenin het natuurgeweld maken we grote sprongen in de tijd. We zien de laatste ijstijd verdwijnen en een steppelandschap ontstaan dat telkens weer door het tij overspoeld wordt. Een sprong verder zien we de eerste bewoners op terpen. Een ijle maanregenboog aan de nachthemel. De eerste dijken die nog doorbreken bij een stormvloed. Windhozen en andere natuurlijke fenomenen die door bijgelovige bewoners als tekens van onheil werden verklaard.

maker aan het woord

Maarten Isaäk de Heer

We wilden het drama en de kracht van de verandering van het landschap over zo'n lange periode over laten komen. Een 360° video laat de kijker in de geschiedenis 'aanwezig' zijn. Samen met de filmmuziek en geluiden van Matthijs van der Veer, is het een echte beleving geworden.